Łuki torkujące

Łuki te mają wbudowany 20 stopniowy obrót w przedniej części, dzięki temu w sposób ciągły przekazują siłę obrotu. Torkowanie może być przeprowadzane wargowo lub językowo poprzez zmianę orientacji łuku.